กลุ่มบริษัทศิริเลิศ คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สเปซ รีเลชั่น ดีไซน์ จำกัด : ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน และ
บริษัท สปาร์คกลิ้ง ไลท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง และดำเนินการระบบไฟฟ้าของอาคาร
รวมทั้งยังมีโครงการธุรกิจโรงแรมตากอากาศระดับสากลและธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มบริษัทศิริเลิศก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2551 พัฒนาเติบโตมาเป็นลำดับ ประสานและเกื้อหนุนกันในธุรกิจตามโอกาสที่เหมาะสมโดยคณะผุ้บริการและทีมงานที่ปรึกษาพร้อมทั้งทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และผุ้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้าน


SIRILERT GROUP what we have done so far


sirilert development

บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

more informations

sirilert corporation

บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

more informations

sirilert building

บริษัท ศิริเลิศ บิวดิ้ง จํากัด ประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน

more informations

space relation design

บริษัท สเปซ รีเลชั่น ดีไซน์ จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน

more informations

sparkling light

บริษัท สปาร์คกลิ้ง ไลท์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง และดำเนินการระบบไฟฟ้าของอาคาร

more informations

contact us let's communicate with us


our
office

SIRILERT Development Co., Ltd.

157 Phetkasem Road, Nongkhangphlu, Nongkham, Bangkok 10160